Zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu empikfoto.cz

 

 1. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které nám zpřístupňujete při registraci a využívání internetového obchodu empikfoto.cz, zpracovává Empik S.A. se sídlem ve Varšavě, ulice Marszałkowska 116/122, EMPIK S.A. se sídlem ve Varšavě (00-017), ulice Marszałkowska 116, zapsaná do obchodního rejstříku Státního soudního registru u Obvodního soudu pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod č. KRS 636785, DIČ: 5260207427, IČO 011518197, základní jmění ve výši 275 388 578,00 PLN, splacené v plné výši, správcem těchto údajů ve smyslu zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (unifikovaný text: Sb. z roku 2014, pol. 1182 se změnami).

Osobní údaje, které nám zpřístupňujete, především jméno, příjmení, Vaši adresu, adresu elektronické pošty, telefonní číslo, jsou zpracovávány pro různé účely a

 1. v rozsahu, nezbytném pro navázání obsahu, jeho utváření, změnu, řešení a správnou realizaci služeb poskytovaných elektronickou formou a realizaci Vašich objednávek;
 2. za účelem Vašich objednávek výrobků, které tvoří obchodní sortiment internetového obchodu empikfoto.cz;
 3. k vyřizování Vašich reklamací a vrácení finančního plnění v případě odstoupení od smlouvy (vrácení zboží);
 4. pokud vyjádříte svůj souhlas se zasíláním marketingových informací, jakož i obchodních informací elektronickou formou, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat rovněž s cílem předat Vám informace i o našem obchodě, nabídce a akcích a informace o výrobcích a službách subjektů, které s námi spolupracují (s naším vědomím a jednoznačným souhlasem).

Zpřístupnění svých osobních údajů je dobrovolné, avšak bez Vašeho souhlasu s jejich zpracováním nám to může znemožnit poskytovat služby elektronickou formou a Vám to nedovolí uskutečňovat nákupy v internetovém obchodu empikfoto.cz.

Zpřístupníte-li nám své osobní údaje, budete mít právo do nich nahlížet, žádat jejich aktualizaci nebo jejich odstranění. Osobní údaje uvedené na Vašem účtu můžete samostatně upravovat a odstraňovat (odkaz „Váš účet“). Můžete nás rovněž požádat o odstranění celého zákaznického účtu odesláním mailu na: info@empikfoto.cz z elektronické adresy, která je aktuálně vedena v internetovém obchodě empikfoto.cz. Zasílání nevyžádaných informací ze zpravodaje můžete zrušit samostatně kliknutím na odkaz „Váš účet“, záložka „Vaše údaje“), a to kontaktem s Centrem zákaznické podpory z elektronické adresy aktuálně vedené v internetovém obchodě empikfoto.cz. Informace o způsobu, jak zrušit zasílané informace, najdete rovněž v zápatí každého zpravodaje.

 1. Bezpečnostní pravidla

Empik S.A. zaručuje bezpečnost osobních údajů pomocí příslušných technických zařízení a organizace ochrany dat, aby nebylo možné protiprávně tato data zpracovávat, aby nedošlo k jejich případné ztrátě, zničení nebo poškození. Kromě toho vynakládáme veškeré úsilí, aby osobní údaje byly

 1. správné a aby byly zpracovávány v souladu se zákonem,
 2. získávány účelově a aby nebyly dále zpracovávány způsobem, který je v rozporu s účelem,
 3. aby byly vhodné, adekvátní a aby nebyly přebytečné,
 4. aby byly přesné a aktuální,
 5. aby nebyly přechovávány déle, než je to nutné,
 6. aby byly zpracovávány v souladu s právem osob (na něž se vztahují), a to i s právem na jejich vyhrazení a zpřístupnění,
 7. bezpečně přechovávány,
 8. nebyly předávány a přeposílány bez příslušné ochrany.

Mějte na paměti, že Vaše uživatelské jméno a e-mailová adresa bude veřejně přístupná a viditelná pro všechny, kteří využívají internetový obchod empikfoto.cz. Nechcete-li, aby Vaše osobní údaje byly přístupné neomezenému počtu uživatelů, neuvádějte je jako veřejné.

Pro Vaši bezpečnost je důležité, abyste

 1. vytvořili silné uživatelné jméno, tj. 8místné heslo k Vašemu účtu složené jak z číslic, tak i z písmen, které nemohou třetí osoby jednoduše zjistit. Zejména doporučujeme vytvořit heslo z číslic a malých i velkých písmen;
 2. se odhlásili se z empikfoto.cz po ukončené činnosti (nákupech, přispívání na fórum atd.). Pokud pouze odstraníte okno vyhledávače, neznamená to, že jste se odhlásili ze strany empikfoto.cz. Odhlášení z webu empikfoto.cz provedete tak, že kliknete na „Odhlásit“ v pravé horní části stránky;
 3. zachovali přihlašovací jméno a heslo k zákaznickému účtu, zejména pak nepředávali údaje (přihlašovací jméno, heslo) kterýmkoli třetím osobám;
 4. využívali antivirové programy včetně pravidelného skenování disků za účelem vyhledání virů;
 5. využívali web a internetový obchod empikfoto.cz výhradně na důvěryhodných počítačích, které mají nainstalován pouze prověřený software. Použití cizích počítačů je nebezpečné, protože může dojít ke krádeži přihlašovacího jména, hesla nebo jiných údajů, které uvedete;
 6. pokud přece jen využíváte web nebo internetový obchod empikfoto.cz cizím počítačem, např. v internetové kavárně, dbejte na to, abyste na takovémto počítači nezapisovali údaje a abyste odstranili historii otevíraných stránek. Zapsané údaje může zneužít někdo, kdo bude počítač využívat po Vás.

 

 1. Technické informace

Technické informace - soubory cookie

Během Vašeho využívání internetového obchodu empikfoto.cz jsou na Vašem koncovém zařízení (počítači, chytrém telefonu, tabletu atd.) zapisovány soubory nenáročné na paměť (zejména textové), které obsahují informace nezbytné ke správnému využívání internetového obchodu empikfoto.cz, tzv. soubory cookie. Tyto soubory zapsané na Vašem zařízení umožňují mj. zapamatovat přihlašovací údaje, čímž nebudete muset pokaždé zadávat přihlašovací jméno a heslo, dále Vám zapamatuje zboží, které jste přidali do košíku nebo obsah webové stránky dle Vašich zálib. Soubory cookie umožňují sběr statistických údajů internetového obchodu empikfoto.cz, což nám umožňuje rozvíjet obchod podle přání našich zákazníků.

Soubory cookie neobsahují Vaše identifikační údaje, na jejich základě nelze u nikoho zjistit jeho totožnost. Tyto soubory v žádném případě Váš počítač neohrožují, neškodí mu, nemění nastavení jeho software. Zjištění obsahu těchto souborů je možné výhradně s použitím serveru, který je vytvořil.

Do Vašeho využívání internetového obchodu empikfoto.cz jsou zapojeny dva druhy souborů cookie: operační a stálé. Operační soubory jsou dočasně přechovávány ve Vašem zařízení. Zůstanou tam do Vašeho odhlášení z internetového obchodu empikfoto.cz, do doby než odejdete z internetového obchodu empikfoto.cz nebo než zavřete prohlížeč. Stálé soubory jsou přechovávány ve Vašem zařízení neurčitou dobu v parametrech těchto souborů do okamžiku, kdy je odstraníte.

Jaké soubory cookie využíváme?

 1. Jsou to soubory, které jsou nezbytné pro provoz obchodu, umožňují správnou činnost internetového obchodu empikfoto.cz, přihlášení do obchodu, orientaci v obchodu, nakupování a stahování z obchodu nakoupených souborů. Bez jejich zapsání na Vašem zařízení nelze obchod využívat;
 2. Tyto soubory zajišťují bezpečné transakce v rámci obchodu. Pokud tyto soubory chybí, bezpečnost transakcí nelze zaručit.
 3. Statistické soubory nám umožňují sběr statistických informací o způsobu využití obchodu.
 4. Funkční soubory umožňují zapamatovat Vaše nastavení a preferenci. Tyto soubory zapsané na Vašem zařízení Vám pomáhají tak, že nemusíte pokaždé zadávat přihlašovací jména a heslo, zobrazí se Vám zboží dle Vašeho zájmu.
 5. Reklamní soubory Vám poskytují reklamní sdělení dle Vašeho zaměření. Tyto soubory může využít obchod nebo subjekty, které s obchodem spolupracují jako poskytovatelé reklamních služeb, a Vám se zobrazí reklam podle Vašeho zaměření. Počet zobrazení může být omezen, aby reklama nebyla pro Vás přítěží atp.
 6. Sociální soubory umožňují integrovat sociální servisy (mj. Facebook, Google+, Pinterest), které využíváte, s obchodem.

Co dělat, když nesouhlasíte s tím, aby byly ve Vašem zařízení zapisovány soubory?

Výchozí nastavení prohlížeče většinou umožňuje zapisování souborů cookie. Pokud nesouhlasíte s tím, aby ve Vašem zařízení byly tyto soubory zapisovány, musíte příslušným způsobem změnit nastavení svého internetového prohlížeče. Změna může spočívat na nezapisování souborů cookie ve Vašem zařízení nebo na tom, že Vám bude pokaždé sděleno zapsání daného souboru ve Vašem zařízení. Můžete rovněž pokaždé, když navštívíte obchod, odstraňovat soubory ze svého zařízení. Podrobné informace o možnosti a způsobech obsluhy souborů cookie jsou dostupné v nastavení a v sekci „Pomoc“ Vašeho internetového prohlížeče. Pamatujte však na to, že omezení v použití souborů cookie může omezit nebo zcela zamezit možnost využití obchodu.

Nastavení prohlížeče ve Vašem zařízení umožňující zapisovat soubory bude znamenat Váš souhlas se zapisováním těchto souborů do Vašeho zařízení.

Další technické údaje

Čerpáme údaje z geolokalizace, tj. zjišťujeme, odkud, z jakého světadílu, státu, kraje a místa objednávku podáváte.

Využíváme nejnovější technologie a speciální postupy při ochraně osobních údajů. Využíváme moderní mechanismy ochrany údajů, které dostáváme, zejména šifrovaná spojení.

Vaše osobní údaje jsou přechovávány v databázi, v níž používáme technické a organizační prostředky k zajištění ochrany při zpracování dat, v souladu s požadavky všeobecně platných předpisů zákona o ochraně osobních údajů a vyhlášky Ministerstva vnitřních věcí a správy ze dne 29. dubna 2004 o dokumentaci zpracování osobních údajů a technických a organizačních podmínek, jaké mají splňovat zařízení a informační systémy sloužící ke zpracování osobních údajů (Sb. č. 100, pol. 1024). Přístup k databázi mají pouze ti, které k tomu oprávnil správce dat.

 1. Závěrečná ujednání

V souvislosti s neustálým rozvojem a technickým vývojem se mohou pravidla, uvedená v tomto dokumentu, změnit. Taková změna pravidel Vám bude s příslušným předstihem sdělena nejpozději sedm dní před jejich zavedením tak, že bude obsah dokumentu umístěn na webovou stránku empikfoto.cz/politika-ochrany-soukromi