Fotografie a fotoalbum jsou dokonalým duem! Podívejte se na naše nové modely
X

Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Jakožto spotřebitel máte právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta k odstoupení od smlouvy vyprší uplynutím 14 dnů od dne, kdy jste získali produkt do držení, nebo kdy třetí osoba jiná než přepravce a Vámi určená získala produkt do držení nebo od data převzetí poslední části realizované objednávky – je-li objednávka realizována po částech.

Chcete-li využít právo na odstoupení od smlouvy, je nutné informovat naši společnost, tj. Empik Foto Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, o svém rozhodnutí odstoupit o této smlouvy formou jednoznačného prohlášení.

Abyste dodrželi lhůtu na odstoupení od smlouvy, stačí, abyste poslali informaci ohledně využití Vašeho práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně výdajů na doručení věcí neprodleně, nejpozději však 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí využít právo na odstoupení od této smlouvy. Vrácení plateb proběhne stejným způsobem, jaký jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně neodsouhlasili jiné řešení; v žádném případě Vám však nebudou účtovány žádné poplatky související s tímto vrácením.

Vrácení platby může být pozastaveno do doby, kdy obdržíme věci nebo doklad o jejich odeslání podle toho, co nastane dříve.

Věci nám prosím odešlete nebo předejte neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od data, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta bude dodržena, pokud věc odešlete před uplynutím 14 dnů. Zboží odešlete na adresu: olzalogistic - EMPIK FOTO, Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín.

Přímé náklady na vrácení věci ponesete Vy. Odpovídáte jen za snížení hodnoty věcí vyplývající z jejich použití jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění charakteru, vlastností a fungování věcí.

Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy:

1)      o poskytování služeb, pokud podnikatel plně provedl službu na základě jasného souhlasu spotřebitele, který byl informován před zahájením plnění, že po splnění služby podnikatelem pozbude právo odstoupit od smlouvy;

2)      jejímž předmětem plnění je neprefabrikovaná věc vyrobená dle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

3)      jejímž předmětem plnění je věc dodávaná v zapečetěném obalu, který nelze po otevření vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;

4)      jejímž předmětem plnění jsou zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl obal otevřen po dodání;

5)      o dodávání deníků, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;

6)      o dodávání digitálního obsahu, který není uložen na pevném nosiči, pokud plnění bylo zahájeno s jasným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy a poté, co byl podnikatelem informován o tom, že pozbyl právo odstoupit od smlouvy.

 

 

Informujeme, že zákazník může využít pomoci obecního nebo okresního spotřebitelského ombudsmana, krajských inspektorátů Obchodní inspekce nebo některých organizací, jejichž statutárním úkolem je ochrana spotřebitelů, např. Sdružení spotřebitelů. Podrobné informace o mimosoudních způsobech řešení reklamací a uplatňování práv jsou k dispozici v sídlech nebo na internetových stránkách spotřebitelských ombudsmanů, krajských inspektorátů Obchodní inspekce a příslušných organizací a na adresách dostupných na stránkách Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele: https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html.

 

Internetová platforma pro řešení sporů mezi klienty a podnikateli na unijním základě je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. E-mailová adresa internetového obchodu, kterou je třeba uvést, je [email protected]