Fotografie a fotoalbum jsou dokonalým duem! Podívejte se na naše nové modely
X

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

1. DEFINICE

1.1. Správce – Empik Foto Sp. zo.o. se sídlem ve Varšavě (00-017), ul. Marszałkowska 104/122.

1.2. Osobní údaje – všechny informace o fyzické osobě identifikované nebo potenciálně identifikovatelné pomocí jednoho nebo několika jednotlivých faktorů, které popisují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou totožnost, včetně IP zařízení, lokalizačních údajů, internetového identifikátoru a informací shromažďovaných prostřednictvím cookies souborů a jinými podobnými technologiemi.

1.3. Politika – tato politika ochrany soukromí.


1.4. GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.


1.5. Obchod – internetové stránky, které správce provozuje na adrese www. empikfoto.cz.


1.6. Mobilní aplikace – program s názvem „Empik Foto“, který je k dispozici k bezplatnému stažení na mobilní zařízení v obchodě Google Play (pro zařízení, která mají operační systém Android) a rovněž v obchodě App Store (pro zařízení, která mají operační systém iOS). 


1.7. Uživatel – každá fyzická osoba, která navštěvuje stránky nebo využívá jednu nebo více služeb či funkcí popsaných v politice.

2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM STRÁNEK

2.1. V souvislosti s tím, že uživatel využívá obchod, správce sbírá údaje v rozsahu nezbytném k poskytování jednotlivých nabízených služeb a také informace o činnosti uživatele v obchodu. Níže jsou popsané podrobné zásady a cíle zpracování osobních údajů, které jsou shromažďovány na základě uživatelova využívání obchodu.

3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V OBCHODU
VYUŽÍVÁNÍ OBCHODU

3.1. Osobní údaje všech osob, které využívají obchod (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a informací shromažďovaných prostřednictvím souborů cookies nebo jiných podobných technologií), a nejsou registrovanými uživateli (tj. osoby, které nemají profil v obchodu) správce zpracovává: 


3.1.1. za účelem poskytování služeb elektronickou cestou v oblasti zpřístupnění uživatelům obsahu shromážděného v obchodu, včetně:
a) v rozsahu nezbytném k připojení, vytvoření obsahu, změny, ukončení a správného poskytnutí služeb poskytovaných elektronicky a zpracování objednávek, které uživatel zašle; 
b) za účelem zpracování uživatelových objednávek produktů, které se nacházejí v sortimentu obchodu;
c) za účelem přezkoumání podávaných reklamací a vrácení plnění v případě odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)
– tehdy je právním základem pro zpracování nutnost zpracování kvůli plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

3.1.2. k analytickým a statistickým účelem – v tom případě je právním základem oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. g) GDPR), který spočívá v analyzování aktivity uživatelů a také jejich preferencí za účelem zlepšení používaných funkcí a poskytovaných služeb;

3.1.3. za účelem případného zjištění a uplatňování nároků nebo obrany před nimi – právním základem je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v ochraně jeho práv;

3.1.4. pro marketingové účely správce a jeho důvěryhodných partnerů, zasílání newsletteru a SMS/MMS – právním základem zpracování je uživatelův souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

3.1.5. pro marketingové účely správce, včetně prezentace nabídek a produktů v obchodě spojených s poskytováním služeb elektronickou cestou – právním základem zpracování je oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Podrobné zásady zpracování osobních údajů pro marketingové účely jsou popsány v části „MARKETING“.

3.2. Uživatelova aktivita v obchodě, včetně jeho osobních údajů, je zaznamenávána v systémových logách (speciální počítačový program, který slouží k uchovávání chronologického záznamu obsahujícího informace o událostech a činnostech týkajících se informačního systému, jenž slouží k poskytování správcových služeb). Informace shromážděné v logách se zpracovávají především pro účely spojené s poskytováním služeb. Správce je zpracovává rovněž pro technické a správní účely, pro potřeby zajištění bezpečnosti informačního systému a správu tohoto systému a také pro analytické a statistické účely. – v této oblasti je právním základem zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

REGISTRACE V OBCHODU

3.3. Osoby, které se v obchodu registrují, jsou požádány, aby uvedly údaje nezbytné k vytvoření a ovládání účtu. Pro usnadnění ovládání může uživatel uvést dodatečné údaje a zároveň tím vyjádřit souhlas s jejich zpracováním. Tyto údaje lze kdykoli odstranit. Uvedení údajů označených jako povinné se vyžaduje za účelem založení a ovládání účtu a jejich neuvedení vede k nemožnosti účet založit. Uvedení ostatních údajů je dobrovolné.

3.4. Osobní údaje se zpracovávají: 

3.4.1. za účelem poskytování služeb spojených s vedením a ovládáním účtu v obchodu – právním základem zpracování je nutnost zpracování kvůli plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDRP) a v oblasti údajů uvedených dobrovolně – právním základem zpracování je souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

3.4.2. pro analytické a statistické účely – právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v analyzování aktivit uživatelů v obchodu a způsobu využívání účtu a rovněž jejich preferencí pro zlepšení nabízených funkcí;

3.4.3. za účelem případného zjištění a uplatňování nároků nebo obrany před nimi – právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v ochraně jeho práv;

3.4.4. pro marketingové účely správce a jiných subjektů. Zásady zpracování osobních údajů pro marketingové účely jsou popsány v části „MARKETING“.

3.5. Na účet v obchodu se lze přihlásit rovněž prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, G+). V tom případě si obchod stáhne z uživatelova účtu na sociální síti pouze údaje nezbytné k registraci a ovládání účtu. Samostatnou změnou nastavení stažených informací může uživatel snadno rozšířit rozsah údajů o takové, které mohou být užitečné při využívání funkcí účtu v obchodě.

3.6. Pokud uživatel zadá do obchodu jakékoli osobní údaje jiných osob (včetně jejich jména a příjmení, adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy), může to udělat pouze pod podmínkou, že neporuší platné právní předpisy a osobní majetek těchto osob.


OBJEDNÁVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ PLACENÝCH SLUŽEB V OBCHODU)


3.7. Když uživatel obchodu odešle objednávku (na nákup zboží nebo služby), je to spojeno se zpracováním jeho osobních údajů. Poskytnutí údajů uvedených jako povinné je vyžadováno za účelem přijetí a vyřízení objednávky a jejich neposkytnutí znamená, že objednávka nebude vyřízena. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné. 

3.8. Osobní údaje jsou zpracovávané:

3.8.1. za účelem vyřízení přijaté objednávky – právním základem zpracování je nutnost zpracování kvůli plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); u údajů uvedených dobrovolně je právním základem zpracování souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); 

3.8.2. za účelem plnění zákonných povinností, které leží na správci, a vyplývají především z daňových a účetních předpisů – právním základem zpracování je zákonná povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

3.8.3. pro analytické a statistické účely – právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v analyzování aktivit uživatelů v obchodu a také jejich nákupních preferencí za účelem zlepšování nabízených funkcí;

3.8.4. za účelem případného zjištění a uplatňování nároků nebo obrany před nimi – právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v ochraně jeho práv.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘE

3.9. Správce zajišťuje možnost spojit se s ním s využitím elektronických kontaktních formulářů. Využití formuláře vyžaduje uvedení osobních údajů nezbytných pro spojení se s uživatelem a poskytnutí odpovědi na dotaz. Uživatel může uvést také jiné údaje za účelem usnadnění kontaktu nebo vyřízení dotazu. Uvedení údajů označených jako povinné je vyžadováno za účelem přijetí a vyřízení dotazu a jejich neuvedení znamená nemožnost vyřízení dotazu. Uvedení dalších údajů je dobrovolné.

3.10. Osobní údaje jsou zpracovávané:

3.10.1. za účelem identifikace odesilatele a vyřízení jeho dotazu zaslaného přes volně přístupný formulář – právním základem zpracování je nutnost zpracování za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

3.10.2. pro analytické a statistické účely – právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající ve vedení statistik dotazů, které uživatelé zasílají prostřednictvím obchodu kvůli zdokonalení jeho funkcí.

4. MARKETING

4.1. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem realizace marketingových činností, které mohou spočívat v:

4.1.1. zobrazování uživateli marketingových obsahů, které nejsou přizpůsobené jeho preferencím (kontextová reklama); 

4.1.2. zobrazování uživateli marketingových obsahů, které odpovídají jeho zájmům (behaviorální reklama); 

4.1.3. zasílání e-mailů a SMS/MMS zpráv o zajímavých nabídkách nebo obsazích, které v některých případech obsahují obchodní informace;

4.1.4. činnostech jiného druhu spojených s přímým marketingem zboží a služeb (zasílání obchodních informací elektronicky a telemarketingové činnosti);

4.2. Za účelem realizace marketingových činností správce v některých případech využívá profilování. Znamená to, že díky automatickému zpracování údajů správce vyhodnocuje vybrané faktory týkající se fyzických osob za účelem analýzy jejich chování a vytvoření předpovědi do budoucna.
KONTEXTOVÁ REKLAMA 

4.3. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů pro marketingové účely v souvislosti se zasíláním uživatelům kontextové reklamy (tj. reklamy, která není přizpůsobena uživatelovým preferencím). Zpracování osobních údajů probíhá v souvislosti s realizací oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

BEHAVIORÁLNÍ REKLAMA 

4.4. Správce a jeho důvěryhodní partneři zpracovávají osobní údaje uživatelů, včetně osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím cookies souborů a jiných podobných technologií pro marketingové účely v souvislosti se zasíláním uživatelům behaviorální reklamy (tj. reklamy, která je přizpůsobena uživatelovým preferencím).


NEWSLETTER

4.5. Správce poskytuje službu zasílání newsletteru podle zásad uvedených v provozním řádu osobám, které za tím účelem uvedly svou e-mailovou adresu. Uvedení údajů je vyžadované za účelem poskytování služby zasílání newsletteru a jejich neuvedení znamená nemožnost jeho zasílání.

4.6. Osobní údaje se zpracovávají:

4.6.1. za účelem poskytování služby zaslání newsletteru, která zahrnuje zasílání marketingových obsahů – právním základem zpracování je uživatelův souhlas s jeho dostáváním (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

4.6.2. pro analytické a statistické účely – právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v analyzování aktivit uživatelů v obchodu za účelem zlepšování nabízených funkcí;

4.6.3. za účelem případného zjištění a uplatňování nároků nebo obrany před nimi – právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v ochraně jeho práv
Uživatel může kdykoli zrušit odběr newsletteru. Může se spojit s oddělením zákaznické péče telefonicky na čísle (+420) 296 181 621 nebo zasláním e-mailu na adresu [email protected]. Uživatel se rovněž může odhlásit kliknutím na „zrušit zasílání“ přímo ze zprávy s newsletterem, kterou obdržel, a provedením příslušného nastavení v zákaznickém účtu. 
PŘÍMÝ MARKETING 

4.7. Uživatelovy osobní údaje může správce rovněž využít k tomu, aby mu zasílal marketingové obsahy různými kanály, tj. prostřednictvím e-mailové pošty nebo MMS/SMS. Tyto činnosti provádí správce pouze v případě, kdy s nimi uživatel vyjádřil souhlas, který může kdykoli odvolat.

5. SOCIÁLNÍ SÍTĚ

5.1. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří navštěvují správcovy profily na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). 

5.2. Údaje se zpracovávají výhradně v souvislosti s vedením profilu, včetně za účelem informování uživatelů o správcově činnosti a propagaci akcí, služeb a produktů různého druhu a také za účelem komunikace s uživateli prostřednictvím funkcí, které jsou k dispozici na sociálních sítích. Právním základem zpracování osobních údajů správcem pro tyto účely je jeho oprávněný zájem (č. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), který spočívá v propagaci vlastní značky a budování a udržení společenství spojeného se značkou.

6. MOBILNÍ APLIKACE

6.1. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů také za účelem, aby jim umožnil využívat služby nabízené v rámci obchodu, včetně doplňkových služeb prostřednictvím mobilní aplikace. Údaje uživatelů jsou zpracovávány za účelem registrace a využívání mobilní aplikace. Právním základem zpracování údajů je v této oblasti nutnost pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

6.2. Pomocí mobilní aplikace může uživatel především: prohlížet sortiment obchodu, získat přístup ke svému účtu v obchodu, odesílat objednávky a platit je, seznamovat se s informacemi zpřístupněnými v mobilní aplikaci a využívat jiných funkcí dostupných v mobilní aplikaci. Správce informuje, že vzhledem k technickým omezením mobilní aplikace nezajišťuje využívání všech funkcí obchodu, které obchod umožňuje.

7. SOUBORY COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

7.1. Cookies jsou malé soubory instalované v zařízení uživatele, který si prohlíží obchod. Cookies shromažďují informace usnadňující využívání obchodu – např. zapamatováním návštěv uživatele v servisu a činností, které prováděl. Zaznamenávají se do uživatelova koncového zařízení (počítače, chytrého telefonu, tabletu atp.). Díky uložení těchto souborů do zařízení je možné mj. zapamatování přihlašovacích údajů, díky čemuž nemusí uživatel pokaždé vypisovat login a heslo. Tyto soubory si pamatují zboží přidané do košíku nebo přizpůsobují obsah stránek uživatelovým zájmům. Díky cookies souborům je možné shromažďovat statistické údaje obchodu, což nám umožňuje rozvoj obchodu podle preferencí našich zákazníků.

7.2. Pokud uživatel nesouhlasí s ukládáním cookies souborů na svém zařízení, musí za tím účelem příslušným způsobem nastavit svůj prohlížeč nebo pokaždé po využití obchodu odstranit z paměti prohlížeče uložené cookies soubory. Je nutné mít na zřeteli, že používání omezení při ukládání cookies souborů může ztížit nebo znemožnit používání obchodu.

7.3. Za účelem vyjádření souhlasu s ukládáním cookies souborů je nutné vyjádřit viditelný souhlas v dolní části stránky.

7.4. V rámci obchodu se shromažďují informace o geolokalizaci, tj. správce prověřuje, z jakého místa (kontinentu, země, vojvodství a obce) uživatel zasílá svou objednávku.

„OBCHODNÍ“ COOKIES 

7.5. Správce využívá tzv. obchodní cookies především za účelem dodání uživateli služeb poskytovaných elektronicky a zlepšení kvality těchto služeb. V souvislosti s tím správce a jiné subjekty poskytující analytické a statistické služby v jeho prospěch využívají cookies soubory, uchovávají informace nebo získávají přístup k informacím, které jsou už uložené v uživatelově koncovém telekomunikačním zařízení (počítač, telefon, tablet, atp.) Cookies soubory využívané za tím účelem zahrnují:

7.5.1. cookies soubory s údaji, které zadal uživatel (identifikátor návštěvy) po dobu trvání prohlížení (angl. user input cookies);

7.5.2. ověřovací cookies soubory využívané pro služby vyžadující ověření po dobu trvání prohlížní (angl. authentication cookies);

7.5.3. cookies soubory, které slouží pro zajištění bezpečnosti, např. využívané ke zjišťování podvodů při ověřování (angl. user centric security cookies);

7.5.4. prohlížecí cookies soubory multimediálních přehrávačů (např. cookies soubory flash přehrávače), po dobu trvání prohlížení (angl. multimedia player session cookies);

7.5.5. trvalé cookies soubory, které slouží k personalizaci uživatelova rozhraní po dobu trvání prohlížení nebo o něco déle (angl. user interface customization cookies),

7.5.6. cookies soubory, které slouží k monitorování pohybu na internetových stránkách, tj. pro analýzu údajů, včetně cookies Google Analytics (jedná se o soubory, které využívá společnost Google za účelem analýzy, jak uživatel využívá obchod, pro tvoření statistik a reportů týkajících se fungování obchodu). Google nevyužívá shromážděné údaje k identifikaci uživatele ani tyto informace nespojuje za účelem umožnění identifikace. Podrobné informace o rozsahu a zásadách sběru údajů v souvislosti s touto službou můžete najít na odkazu: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. 

„MARKETINGOVÉ“ COOKIES 

7.6. Správce a jeho důvěryhodní partneři využívají cookies soubory rovněž pro marketingové účely mj. v souvislosti se zobrazováním uživatelům behaviorální reklamy. Za tím účelem správce a důvěryhodní partneři uchovávají informace nebo získávají přístup k uchovávaným informacím v uživatelově koncovém telekomunikačním zařízení (počítač, telefon, tablet atp.). Využívání cookies souborů a jejich prostřednictvím shromážděných osobních údajů pro marketingové účely, především v oblasti propagace služeb a zboží třetích subjektů, vyžaduje získání uživatelova souhlasu. Tento souhlas může být kdykoli odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování, které proběhlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.

8. DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Doba, po kterou správce zpracovává údaje, záleží na druhu poskytované služby a účelu zpracování. V podstatě se údaje zpracovávají po celou dobu poskytování služby nebo vyřizování objednávky až do:

8.1.1. ukončení plnění smlouvy,

8.1.2. odvolání vyjádřeného souhlasu v případě, kdy právním základem zpracování údajů je uživatelův souhlas nebo

8.1.3. nahlášení účinné námitky proti zpracování údajů v případech, kdy právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem správce.

8.2. Doba zpracování údajů může být pokaždé prodloužena v případě, díky zpracování je nezbytné ke zjištění a vymáhání případných nároků nebo obrany před ním a po této době pouze v případě v rozsahu, v jakého to vyžadují právní předpisy. Po uplynutí doby zpracování jsou údaje nenávratně odstraněny, nebo anonymizovány.

9. UŽIVATELOVA PRÁVA

9.1. Uživatel má právo na přístup k obsahu údajů a může požadovat jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, má právo na převod údajů a může vznášet námitky ke zpracování údajů a také podat stížnost k dohledovému orgánu, který se zabývá ochranou osobních údajů.

9.2. V rozsahu, v jakém jsou uživatelovy údaje zpracovávány na základě souhlasu je možné ho kdykoli odvolat kontaktováním správce nebo pomocí funkcí, které jsou k dispozici v obchodu, včetně využití e-mailové adresy: [email protected] nebo telefonicky: (+420) 296 181 621 

9.3. Uživatel má právo vznášet námitky proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, pokud zpracování probíhá v souvislosti s oprávněným zájmem správce a také v jiných případech, z důvodů spojených s uživatelovou zvláštní situací, kdy právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (např. v souvislosti s analytickými a statistickými účely).

10. ODBĚRATELÉ ÚDAJŮ

10.1. V souvislosti s poskytováním služeb budou osobní údaje předány externím subjektům, včetně především dodavatelům odpovědným za servis informačních systémů, subjektům jako jsou banky a platební operátoři, subjekty poskytující účetní služby, kurýři (v souvislosti s vyřízením objednávky), marketingové agentury (v rozsahu marketingových služeb) a subjektům spojeným se správcem, včetně společností z jeho kapitálové skupiny.

10.2. V případě získání uživatelova souhlasu jeho údaje mohou být také poskytnuté jiným subjektům pro jejich vlastní účely, včetně marketingových.

10.3. Správce si vyhrazuje právo předat vybrané informace týkající se uživatele příslušným orgánům nebo třetím osobám, které budou požadovat poskytnutí těchto informací a jejich žádost bude právně podložena a podle závazných právních předpisů.

11. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EHP

11.1. Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) se liší od úrovně zajišťované evropskými zákony. Z toho důvodu správce předává osobní údaje mimo EHP pouze tehdy, když je to nutné a se zajištěním příslušné úrovně ochrany, především prostřednictvím:

11.1.1. spolupráce se subjekty, které zpracovávají osobní údaje ve státech, u kterých bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise; 

11.1.2. použití standardních smluvních ustanovení, které vydala Evropská komise;

11.1.3. použití závazných firemních pravidel schválených příslušným dohledovým orgánem; 

11.1.4. v případě předání údajů do USA – spolupráce se subjekty, které se účastní programu Štít ochrany soukromí (Privacy Shield) schváleným rozhodnutím Evropské komise

11.2. Správce vždy informuje o záměru předat osobních údajů mimo EHP ve fázi jejich shromažďování.

12. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Správce zajišťuje bezpečnost osobních údajů díky příslušným technickým a organizačním prostředkům, jejichž cílem je zabránění nezákonnému zpracování údajů a jejich náhodné ztrátě, zničení a poškození. Navíc správce vynaloží zvláštní péči, aby osobní informace byly: 

12.1.1. správné a zpracovávané podle zákona, 

12.1.2. získané pouze pro stanovené účely a dále nezpracovávané způsobem, který těmto účelům neodpovídá,

12.1.3. přiměřené, odpovídající a nepředimenzované ve vztahu k účelu jejich zpracování,

12.1.4. přesné a aktuální,

12.1.5. neuchovávané déle, než to bude nutné,

12.1.6. bezpečně uchovávané,

12.1.7. nepředávané do státu mimo Evropský hospodářský prostor bez odpovídající ochrany.

12.2. Za účelem lepšího zajištění uživatelova účtu se doporučuje:

12.2.1. používání hesla, které bude chránit přístup k účtu a nebude snadno odhadnutelné třetími osobami. Takové heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků, malá a velká písmena, číslice a speciální znaky; 

12.2.2. udržení v tajnosti loginu a hesla ke klientovu účtu, včetně především neposkytování údajů (loginu a hesla) jakýmkoli třetím osobám;

12.2.3. odhlášení z obchodu po každé ukončené návštěvě (ukončených nákupech, přidávání vzkazů na fórum atp.). Samotné zavření okna prohlížeče není stejné jako odhlášení ze stránky empikfoto.pl. K odhlášení ze stránky empikfoto.pl dojde po stisknutí tlačítka „odhlásit“, které se nachází v pravém horním rohu stránky;

12.2.4. používání antivirových programů, včetně pravidelného skenování disků a aktivního vyhledávání virů; 

12.2.5. používání obchodu výhradně prostřednictvím důvěryhodných počítačů, na kterých jsou instalovány výhradně prověřený software. Pokud uživatel používá cizí počítače, vzniká riziko úniku loginu, hesla a jiných údajů, které uživatel zadává během používání účtu. 

12.2.6. pokud uživatel používá obchod pomocí cizího počítače, např. v internetové kavárně, neměl by umožnit počítači zapamatovávat si údaje a odstranit historii prohlížených stránek. 

12.3. Správce průběžně analyzuje riziko za účelem zajištění, aby bezpečně zpracovával osobní údaje a zajistil především, že přístup k údajům mají pouze oprávněné osoby a pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné z hlediska úkolů, které vykonávají. Správce dbá na to, aby všechny operace s osobními údaji byly registrované a prováděli je pouze oprávnění zaměstnanci a spolupracovníci.

12.4. Správce přistupuje k veškerým nezbytným činnostem, aby jeho subdodavatelé a jiné spolupracující subjekty poskytovaly záruku používání odpovídajících ochranných prostředků v každém případě, kdy na správcův pokyn zpracovávají osobní údaje.

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE

13.1. Kontakt se správcem je možný prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] nebo korespondenčně:
Empik Foto Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 104/122
00-017 Varšava

13.2. Správce určil inspektora ochrany údajů, s nímž je možné se spojit e-mailem [email protected] v každé záležitosti týkající se zpracování osobních údajů. 
14. ZMĚNY POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ
14.1. Politika je průběžně prověřovaná a v případě potřeby aktualizovaná.