Fotografie a fotoalbum jsou dokonalým duem! Podívejte se na naše nové modely
X

Reklamace/ Vracení

Za účelem podání reklamace se seznamte s níže uvedeným postupem:

 

Dodávka/ Problém

Dodávka domů

Kvalita – fotografie jsou příliš tmavé, přesvětlené, mají změněné barvy (např. červené/zelené tváře atp.), neostré snímky atp.

Podejte reklamaci – pošlete popis a fotografii nekvalitního produktu ve zprávě do empiku na adresu: [email protected]

Poškozený produkt – poškrábaný, zmuchlaný, odřený atp.

 

Podejte reklamaci – pošlete popis a fotografii poškozeného produktu ve zprávě do empiku na adresu: [email protected]

Odpovíme Vám, jestli zaslaná fotografie stačí na uznání reklamace a poskytneme Vám informace o dalších krocích.

V balíčku nic není

Napište na adresu: [email protected]  

 

Dodatečné množství produktu v balíčku/ produkty navíc, produkty z objednávky jiného zákazníka.

Napište na adresu: [email protected] 

 

V rámci uznané reklamace Vám vrátíme peníze za zásilku. V reklamačním formuláři uveďte informaci, jaké náklady jste měli v souvislosti se zásilkou a na jaké číslo účtu je máme vrátit. K číslu účtu uveďte také údaje o jeho majiteli.

Pokud tyto údaje neuvedete do reklamačního formuláře připojeného k zásilce, pošlete je e-mailem s uvedením čísla objednávky, které se reklamace týká na adresu:  [email protected] 

 

Empik nevyužívá mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a vymáhání nároků se zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli. Dozor dodržováním povinností v oblasti ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, která je příslušná pro vyřizování mimosoudních stížností.  Spotřebitelé mohou vždy využít mimosoudní řešení sporů u České obchodní inspekce, dostupné na: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Spotřebitel má možnost požádat o bezplatnou pomoc ve věci svých práv, jakož i ve věci sporu mezi ním a Empik okresního (městského) ochránce práv spotřebitelů, anebo občanské organizace, jejímž úkolem uvedeným ve stanovách je mimo jiné ochrana práv spotřebitelů (např. Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů, či dTest). Informace pro spotřebitele, včetně informací o možnosti poskytnutí pomoci jsou k dispozici rovněž na internetové stránce přednosty Úřadu pro ochranu spotřebitelů: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), případně u České obchodní inspekce (https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rady-a-informace-prava-spotrebitelu/).